Time to Schein: Emmitt Smith talks Cowboys football